2010/11/10

Trädgårdens element - Sittplats


           

Paus...


Att sätta sig ner och vänta på att själen skall hinna ikapp den fysiska kroppen. Det är mycket detta en trädgård handlar om för mig. Att sitta, ligga eller stå still om så bara för ett ögonblick och låta sinnena, i sin aktivitet, få vila.

Att våga ta en stund att avbryta, att tillåta och acceptera, att låta tiden passera utan att den måste fyllas med något annat än det vi just befinner oss i. För många, även för oss trädgårds-galningar, så är detta något som är svårt, något som vi alltför ofta skjuter upp till morgondagen och dess morgondag osv...

Jag är inget undantag.

Men jag lär mig och blir allt bättre på denna själsterapi som det är att ta en paus i trädgården. Sent skall syndaren vakna....
För urtidsmänniskan var boplatsens läge livsavgörande. Med skydd i ryggen och fri utsikt över öppna vyer, så att man tidigt kunde upptäcka faror och rovdjur, så ökade man chanserna att överleva drastiskt. Detta beteende och instinktiva känslor finns kvar hos oss idag. När man tänker efter så har dom sittplatser man ofta återkommer till eller man trivs extra på skydd i ryggen på något sätt. Det känns otryggt när man inte har någon planterad häck eller plank i ryggen som skyddar och man vill gärna ha utblick över trädgården eller en vidsträckt utsikt. Skyddet behöver inte vara kompakt utan det kan räcka med en spalje eller liknande för att det skall upplevas tryggt.


Tyvärr gör många som anlägger en ny trädgård felet att alltför snabbt stenlägga sin sittplats där man tror att det är bästa stället eller bara för att det passar bra estetiskt på ett visst ställe. Man bör dock ta sig tid att under en minst en vår och sommar observera solens och skuggornas banor under årstiderna. Detta gör att man kan se var sittplatser passar bra eller var dom passar mindre bra. Jag tycker att man under det första året man befinner sig i en ny trädgård skall känna efter på vilka platser man trivs och ofta återkommer till, använd magkänslan och dina sinnen. Gå runt mycket i trädgården och blunda, lukta, lyssna och känn efter var det känns extra bra att befinna sig. Detta är oftast dom platser där man bör anlägga sittplatser. Fast har man dock redan anlagt en större sittplats så är det ju inget som hindrar att man gör ytterligare en, fast kanske lite mindre för att variera sig. Har man tillgång till en trädgård som har närheten till öppen natur så varför inte "låna" en plats att sitta på utanför tomtgränsen. Utanför Skogstorpets tomtgräns skapar bokskogen och dess vita hav på våren en oslagbar plats under den gamla eken att inta en fika på, eller bara en plats att njuta av.


Att hitta en undangömd plats för samtal med en vän eller med sig själv är något man borde göra oftare. Dagens samhälle är så fullt av informationsbrus att våra sinnen blir överbelastade. Att i tystnad samtala inåt eller samtala med en vän fördjupas genom att omgivningen är rogivande och inger trygghet. En givande miljö ger skydd för ryggen och också gärna vid sidorna för att ljudet skall stanna kvar och man skall slippa å mycket störande ljud utifrån som möjligt. Att sedan plantera växter, träd och buskar som inte bara är vackra utan luktar gott och kanske låter när vinden tar tag i dom förhöjer ytterligare känslan. 


På min utbildning i Alnarp så hade vi en övning som jag beskrev i ett tidigare inlägg. Vi skulle bege oss ut i rehabträdgården och hitta en plats vi trivdes på och kände oss trygga med. Valen blev väldigt olika oss deltagare emellan. Någon hittade en plats i en lummig och skyddande äppellund,  någon satte sig vid den öppna vidsträkta ängsdelen och andra hittade helt andra platser att sätta ner sin lekamen vid. Det som övningen gick ut på och som var det intressanta var att vi efter återsamlingen skulle gå tillbaka till samma plats om vi ville eller hitta en ny plats att sitta. Trots att jag och många andra hade hittat underbara platser första vändan så kändes dessa platser inte lika lockande andra gången utan vi sökte oss till nya ställen. Min slutsats av detta är att en trädgård bör ha många olika sittplatser beroende vilken sinnestämning eller behov man har vid olika tillfällen. Det som känns rätt för dig ena dagen kanske inte passar lika bra nästa dag.

Att använda sig av träden som tak över sittplatsen är också något man bör använda sig av. Ofta vill man ha en sittplats i skuggan och att man dessutom får förmånen av att kunna titta upp i lövverken och se solens strålar dansa i trädet ger en extra dimension till platsen.

Som jag nämnde inledningsvis så finns det nedärvt i våra gener att uppskatta dom vida vyerna. Detta är också något man kan utnyttja om man har trädgårdar som ligger som på bilden nedan. Med en sådan utsikt finns det alltid något att fästa blicken vid. För att inte tala om solnedgången om vyn ligger i västerläge!Sittplatsen kan även användas
som blickfång i en trädgård.
En vacker bänk i slutet av en
siktlinje skapar en dragning till
ögat som i sin tur skapar ett djup
och intresse för hjärnan att njuta av.

Att sitta på bänken och lukta på
lavendeln är ju inte något som hade
gjort ont heller eller hur?
 
 
 
 
 

Planera in många sittplatser ni som har nya trädgårdar. Skapa nya platser ni som har befintliga trädgårdar. Att skapa en ny sittplats kan göra att det nya perspektivet ni får av att sänka sikten 50 cm när ni sätter er ner skapar nya intryck av Er trädgård ni aldrig upptäckt tidigare.
 
Som barn älskade man undangömda, hemliga ställen där man kunde kura ihop sig och fly in i fantasin. Vi är alla barn inombords och behöver fortfarande dessa platser...