2016/11/02Vill ni ha tid över till annat? Vi fixar - Er fritid.

En trädgård kräver mer eller mindre underhåll som ofta skapar måsten och krav. Vill Ni få ut mer och kunna njuta till fullo av Er fritid kan ni låta oss ta hand om skötseln vilket samtidigt gör att ni kan få ut mer av Er trädgård också.

Behöver trädgården en ansiktslyftning kan beskärning eller uppstamning av mindre träd och buskar göra underverk. En mindre lyckad plantering är ofta fel växt på fel plats. I nära samarbete med Era önskemål som grund kan vi komma fram till förändringar, stora som små, för att Er trädgård skall lyfta igen och att Er oro skall försvinna.

Under 2018 är vårt arvode (inkl. moms):

400 kr/timme

25 kr/mil i milersättning,

300 kr för bortforsling av trädgårdsavfall.

Välkomna att kontakta oss på telefon: 0734-33 11 50 / 0768 54 79 26

eller via email: mossatradgard@gmail.com
Pin It