2011/05/31

Buskpion - 'Paeonia suffruticosa'


-Nu har dom slagit ut så nu måste du komma och fotografera!

Den exalterade rösten i andra änden av telefonen var min frus moster när hon ringde i förra veckan. Med tanke på dom fantastiska beskrivningarna av hennes utslagna buskpioner tidigare år, när jag har missat blomningen, så fanns inte en chans att jag skulle missa det ett år till. När jag kom till hennes och hennes makes fantastiska trädgård (mer om trädgården och deras underbara hus i nästkommande inlägg) så infriades förväntningarna med råge. Det har kallats världens vackraste blomsterbuske och det är lätt att förstå varför. Det är en riktig primadonna och diva som stjäl all uppmärksamhet från allt annat i trädgården.


I trädgården som ligger i Önnestad utanför Kristianstad finns två buskar som inte är så gamla och därmed inte så stora i omfånget ännu, men blommorna är ändå otroligt imponerande. Lukten är väldigt skiftande från respektive buske och från dag till dag enligt ägarna. Vid mitt besök i helgen så var det en fantastisk doft från den ena busken och en mer samlad, och inte så bedövande doft från den andra.


Buskpioner är vedartade i motsats till andra pioner och räknas till halvbuskarna. Bladen fälls på vintern men grenverket står kvar som en vanlig buske. Med tiden kan dom växa och bli upp till 2 meter höga. Blommorna är i regel halvfyllda eller fyllda. Något år efter planteringen kommer dom första maffiga knopparna och de första blommorna slår ut. Men sedan blommar buskpionen mer och mer för varje år och blir bara vackrare ju äldre den blir.


Som de flesta pioner så utvecklar även buskpionen ett kraftigt rotsystem. Där lagras näring när busken går till vintervila. Man bör undvika att flytta en buskpion men väljer man att göra det så se till att ta till rejält när man gräver runt rotsystemet för att få med så mycket jordklump som möjligt. I värsta fall kan det ta något år i innan den blommar igen men det är väldigt skiftande enligt min mening. Jag har flyttat vanliga pioner med bibehållen blomning så det är nog mer en fråga hur mycket rotsystemet får vara intakt eller ej som spelar roll vid en flytt.  Dock bör man redan från början välja ut en lämplig plats åt buskarna. Detta för att låta buskarna växa ostörda under många år. Som med många pioner behöver grenarna stöd för att klara de massiva blommorna. Buskpioner behöver ingen beskärning.


Pionerna kan med fördel planteras soligt men inte där det är för stark hetta då blomningen förkortas betydligt. Så har du en solig rabatt med vandrande skugga och en fin skånelänga i korsvirke, maffiga hostaplantor, allium och buxbom så ser ni att en buskpion passar rätt bra in i rabatten. Men jag kan lova att buskpionen även passar i alla andra lägen och rabatter och till alla hustyper. En kort period av blomning i maj, men underbart är kort...

P.S Jag vill med buskpionernas fantastiska blommor även tacka alla som tittar in på min blogg varje dag! I dagarna passerades 10 000 unika besökare och 25 000 sidvyer vilket är otroligt roligt! Stort tack! Jag önskar bara att jag själv var lite flitigare med att kommentera på alla era andras bloggar, men jag är i alla fall inne och tittar på era bloggar varje dag och följer mängder med bloggar vilket är otroligt givande och lärorikt! Återigen tack! D.S

2011/05/28

Seved - Studiebesök Malmö

Det var här det började. Utanför en samlingslokal i området Seved i centrala Malmö. En invandrarförening ville engagera ungdomarna i området och frågade fastighetsägaren MKB om man inte kunde få använda en tråkig sliten grönyta ut mot gatan för ett projekt som handlade om att odla grönsaker. MKB ställde sig till en början väldigt frågande och tveksamma till intiativet då det kändes helt fel att börja odla på "fel sida" av fastigheten, alla rabatter och odlingar brukar ju finnas inne på gårdarna.

Efter en tid tänkte man om och lät fräsa upp det lilla som fanns kvar av gräsmattan och man hjälpte till att tillföra ekologisk matjord och gav projektet en liten chans att överleva, men dock det var en chans. I området Seved finns det annars inte så mycket chanser att ta tillvara då det i en undersökning 2008 bland bostadsbolagen i Sverige hamnade sist i fråga om hur de boende i området kände trygghet och hur man upplevde säkerheten. Googlar man Seved så får man träffar som nästan uteslutande handlar om de problem som finns i området och vad det kan bero på. När projektet med att få unga i området att odla egna grönsaker startade så lyckades man helt plötsligt hitta något som förenade de flesta olika etnisiteter och kulturer som bodde i området. Det som började med barnens enkla odlingar spred sig i området och alltfler ville göra samma sak på sina egna gårdar. MKB fattade snabbt potentialen i verksamheten och stöttade med plantor, mer jord och fler pallkragar till att odla i.


Många boende i området började på allvar engagera sig och Malmö Stad gav även stöd till projektledare för att skapa även kunna skapa ett större engagemang bland alla fastighetsägare inom området, vilket visade sig vara svårt då det finns närmare 40 stycken olika fastighetsägare. På bilden ovan ser ni den första gårdsodlingen som startade förra året där man odlar allehanda grönsaker. Unga som gamla hjälps åt att så, plantera, sköta om och slutligen skörda tillsammans. Man ordnar olika fester under året och säsongen avslutas med en större skördefest på hösten. Många är nyfikna på odlingarna och även en del av t ex missbrukare och gängmedlemmar i området har börjat engagera sig i gemenskapen och har tagits emot med öppna armar och på så sätt ser man till att odlingarna får vara ifred samtidigt som kommunikationen mellan olika samhällsgrupper nu börjar ge resultat i området. På bara tre år har nu procenten boende som nu känner sig mer säkra i området ökat från 40% till 70 %.

Det finns ju en skröna som menar att det finns invandrarfamiljer som har brutit upp parketten i sitt vardagsrum för att odla potatis. I Seved är det självklart inte detta som händer, men nästan. i anslutning till en av miljöstationerna har MKB hjälpt till att plöja upp en grönyta, tillföra ekologisk jord och potatisen kommer att kunna skördas till midsommar. Mitt i bostadsområdet och i direkt närhet till centrala Malmö finns alltså ett riktigt litet fält med potatis, hur häftigt som helst!


Möllevången som ligger ett stenkast från Seved var för 10 år sedan i ungefär samma situation som Seved är idag med stora sociala problem och inom boendet. I Möllevången har krog- och restauranglivet skapat nya förutsättningar och kulturlivet blomstrar och drar till sig människor från mer välställda samhällskikt. Det som en gång var "slum" har nu blivit "hippt". Den snabba framgången med att tackla de sociala problemen i Seved börjar nu även göra denna stadsdel till ett mer attraktivt område. Många inom, framför allt, miljörörelsen och kulturen börjar flytta in till området då man ser en chans att få vara med om något som är nytt och från början. Området ger en chans till att få vara med och påverka och förändra och skapa något hållbart inom miljösynpunkt då odlingsprojektet sker med ett helt ekologiskt tänkande Denna inflyttning av "kulturelit" och miljöengagerade ses inte odelat positivt av de boende i området. Man ser en "fara" med att detta så småningom kommer att leda till höjda hyror och att det i sin tur kan innebära att man blir tvungen att flytta från området då man inte längre kanske får råd att bo kvar. Läs mer om fenomenet i en artikel i Sydsvenskan här.

Om detta blir fallet eller ej återstår att se. Men faktum är att alla engagerade i projektet gör ett fantastiskt arbete och detta genom att odla grönsaker! Förhoppningsvis kan man förvalta denna gröna våg och att detta kan ge området en egen identitet och sammanhållning som gör att dom boende kan känna sig stolta över att verkligen ha åstadkommit skillnad. En stor skillnad i ett område som för bara tre-fyra år sedan ansågs vara ett av Sveriges mest otrygga områden.

2011/05/23

Ekostaden Augustenborg - Studiebesök Malmö


Min "vanliga"arbetsgivare, ABK Kristianstadsbyggen, brukar varje år ordna en studieresa för alla anställda (ca 150 st). Resan brukar vanligtvis handla om att besöka andra städer och deras bostadsbolag, eller större städer för att titta på arkitektur och nybyggnationer inom olika bostadsområden. Detta brukar vara väldigt inspirerande och roliga resor på alla vis men i år var det än mer intressant och givande, i alla fall för min egen del. Resans tema var nämligen inom det "gröna" området. Ett av målen var Augustenborg i Malmö som är ett område där både kommunen Malmö Stad och dess kommunala bostadbolag MKB satsar mycket på för att förbättra utemiljön och genom detta även vinna mycket ur miljösynpunkt. Vi besökte först Malmö Stads pilotanläggning för forskning om s k gröna tak som ligger just i Augustenborg. Läs om projektet här eller se video nedan:På taken till Malmö Stads byggnader, som bl a tekniska kontoret använder, så har man nästan
10 000 kvm provodlingar med framförallt sedumtak. Man provar med olika tjocklekar, underlag, lutning mm för att försöka hitta den optimala varianten och hitta lösningar på olika problem. Nyttan med dessa gröna tak är nästintill enbart postiv, det är en dyrare engångskostnad att anlägga taken i fråga om inköp när det anläggs men sedan tar de negativa aspekterna slut.


Sedumtak ger bättre isolering, det renar luften, det minimerar dagvatten till avloppet då taket suger upp och använder det mesta av regnvattnet eller genom avdunstning, det skapar en stor biologisk mångfald och är dessutom, tycker jag, väldigt snyggt. Det ökar även livslängden på underlagspappen från cirka 30 till 70 år då väder,vind och årstider inte får tillgång till att slita på pappen.


Man har även försöksodlingar med takträdgårdar som dock kräver betydligt mer av byggnadskonstruktionen som skall tåla 250 kg per kvm mot ca 50 kg kvm för sedumtak! Men på taket fanns en kuperad trädgård med sol och torktåliga växter, gångar och upphöjda planteringslådor och små björkar som fåglarna planterat genom att få med sig frön. Visionen man har och arbetar efter är att ge tillbaka naturen den yta man har tagit i beslag på marken genom att anlägga trädgårdar på taken.

Till projektet har MKB anställt Åse Dannestam för att på heltid arbeta med utvecklingen av Augustenborg. Området är ett typiskt 50-tals område där man under 1990-talet fick oerhört svårt att hyra ut lägenheterna pga av dåligt underhåll och förfallna fastigheter och som i så många fall från denna tidseran, små lägenheter med planlösningar som inte passar för dagens livstil och dagens familjer.

Tillsammans med kommunen valde man att satsa på området och framför allt grönytorna och planteringar för att öka attraktionsvärdet. I projektet lade man också stor vikt vid att göra satsningar inom de miljövänliga aspekterna och skapa en "ekostad". Man satsade bl a på ökade sopsorteringmöjligheter och information, och man separerade lägenheternas avlopp från dagvattnet. Dagvattnet leds numera i kanaler genom hela området ovan jord till olika dammar där naturlig avdunstning och filtrering gör att man undviker att belasta det normala avloppet med regnvatten. Detta gör också att man kan använda sig av vattnets estetiska fördelar i dammar och genom de synliga kanalerna.Studiebesöket fortsatte sedan till området som ligger granne med Augustenborg. Seved, som för bara några år sedan rankades som ett av Sveriges mest otrygga områden, har nu börjat förvandlas genom att använda sig av odlingens kraft. Mer om detta i nästa inlägg.

2011/05/16

Frösådd...avhärdning öhh... nej.

Det är perfekt väder nu för att plantera ut årets frösådder. Regn och lite solsken omvartannat. Jag är en auktoritär plantskolelärare som tuktar mina småttingar i en hård plantskola. Dom frö som får gå under min läroplan har ingen dans på rosor kan jag lugnt säga. Jag är aldrig riktigt noga med varken jord eller riktiga krukor. Jag tar vad jag har och stoppar ner fröna och när dom är stora nog att planteras ut så försöker jag hitta sådana veckor som det är just nu och planterar dom utan krusiduller och utan avhärdning och sånt trams :)

Dom starkaste överlever säger man ju och så gäller för mina plantor. Ska dom palla det tuffa utelivet så bör dom också lära sig det innan när dom sätts ut, inget mjäkande och avhärdande här inte!. Jag är inte heller så mjäkig när jag behandlar de små liven vid omskolningen. Skaka ut dom och tryck ner med dom i en större kruka bara. Om dom sedan blir vackra växter eller ej kan jag inte riktigt svara på förrän iår då förra året var första året jag började med egen frösådd. Det jag planterade ut förra året har kommit upp bra i år, så vi får väl se!

2011/05/13

Prydnadsträd - Sorbus 'Dodong' Ullungrönn


Om någon skulle fråga mig om vilket växt jag skulle köpa med mig och plantera på en öde ö där det inte finns någon växtlighet, så skulle jag tveklöst säga Ullungrönn. Med den relativt korta erfarenhet jag har av trädgård och växter så har jag lärt mig uppskatta detta prydnadsträd vi har i vår nuvarande trädgård oerhört mycket. Det är ett relativt litet träd som kan bli uppemot 10-12 meter högt och har grov grenbyggnad med många upprättväxande grenar utan direkt huvudstam. Stora friska gröna blad med 15-17 småblad. Höstfärgen är intensivt lysande orangeröd till röd. Vita blommor i stora klasar, och bären är orangeröda som på många andra rönnar. Det som hänför mig är att den har så otroligt många höjdpunkter på en växtsäsong. Magnolia, t ex är fantastisk när den blommar och sedan är det träd som sällar sig till mängden, Ullungrönnen däremot har redan i knoppstadiet ett vackert uttryck. När det sedan precis har slagit ut (se bild nedan) så är formen smäcker och spännande.

Sedan vecklar bladen ut sig i plymer och ger en frodig grönska,

Nu i maj kommer blomningen med vita blommor i stora klasar som ger underbar kontrast till det mörkgröna bladverket.


Rönnbären kommer under sensommaren och slutligen så brinner bladen fantastiskt i orangerött under hösten. Jag har beskurit vårt träd lite under åren för att hålla ner höjden och forma det lite. När sedan bladen har fallit på hösten så har det även ett vackert uttryck i de bara grenarna under vintern. Det är helt enkelt ett fantastiskt litet träd som jag rekommenderar varmt. Lägg gärna en slant extra på en Ullungrönn för att få ett träd som förgyller er trädgård under hela året!

2011/05/11

Fröknagård - Annas hotell - utrullning av gräs.

Jag åkte ut till Näsby på min lunchrast i tisdags för att titta på gräset som hade rullats ut. Det hann nästan bli klart innan jag stack därifrån. Det kändes dock väldigt osäkert när jag var där om gräset verkligen skulle räcka. Senare på eftermiddagen fick jag telefonsamtal och det var till att beställa ytterligare 80 kvm för att det skulle kunna göras färdigt. Imorse levererade jag de sista pallarna med gräs men tyvärr har jag inte haft tid att köra dit för att se det helt färdiga resultatet. Men här är lite bilder under arbetets gång som jag tog på min lunch igår.


2011/05/10

Uppdatering Fröknagård

Jag tänkte uppdatera er lite om mitt jungfruprojekt "Fröknagården" eller "Annas Hotell" som det nu heter. Anna Hoffström öppnade upp sitt lilla nya hotell i januari, lagom till handbolls-VM, som bl a spelades i Kristianstad vilket gav hög beläggning redan från början. Det har nu gått fortsatt bra under våren och ni kan läsa mer och se fantastiska bilder på det varsamt restaurerade huset och dess interiör på Annas hemsida och blogg (här). En annan anledning till att jag vill uppdatera er är att idag,(läs tisdag), så levereras 230 kvm gräs på rulle som skall läggas på framsidan och kommer att göra underverk. Idag var jag och fotade lite "innanbilder" för att ni på onsdag (tror jag) skall kunna se skillnaden när mattan är lagd.Den långa rabatten som ramar in den blivande gräsmattan på framsidan planterades sent i höstas har kommit igång och mängder av fantastiska tulpaner blommar just nu tillsammans med vårens sista narcisser. Anna har en växtlista på dom växter, buskar och små träd som inhandlades efter hennes egna tankar och med hjälp av handelsträdgården i Östra Sönnarslöv. Listan skall jag höra om jag kan få kopiera så att ni får reda på vad som planterats.
Det märks att det är växter som har valts omsorgsfullt och som väl passar in med husets tidsepok och karaktär. Bland annat har massor av lavendel planterats i innerkanten som avgränsning mot kommande gräsmatta längs hela rabatten. Om ett, två år när plantorna har etablerat sig kommer det att bli fantastiskt!

Idag måndag har det varit fullt upp med att slutföra markarbetet som blev halvgjort i höstas efter diverse småstrul och tveksamheter från företaget som gör arbetet. Nu har bl a rätt singel anlänt och skall rakas ut där det är tänkt. Rundeln runt flaggstången skall snyggas till och jag hoppas att kantstenar runt planteringarna och gräsmattan vid huset skall vara klara till gräset börjar rullas ut. Bredvid den otroligt vackra entrétrappan stå ett par uppstammade ljuslila/rosa syrenträd ("syringa meyeri palibin") i krukor och bidar sin tid.


På väl valda ställen (bilden till vänster ovan) står också pelarkörsbär ("prunus serrulata amanogawa") och längs infarten fler uppstammade syrenträd som en liten miniallé. Fortfarande en del kvar att anlägga, som synes av bilderna men som sagt, jag lovar skillnad efter morgondagens (läs dagens) utrullning av gräsmatta som kommer att göra underverk! Det skall bli så spännande att se...

 
Ett par fläderbuskar/träd står idag på framsidan (bilden ovan) och är misskötta och helt tokigt beskärda av tidigare fastighetsägare. Jag har sagt min mening om att dom är malplacerade och bör flyttas till någon annan del av trädgården, men tillsvidare kommer dom att stå kvar.

 Det var en liten uppdatering av läget, inom ett par dagar kommer "efterbilder" på projektet!