2011/07/15

Små detaljer

Den allmänna lilla gång- och cykelstigen mellan vår och mina föräldrars tomt. Tänk vilken skillnad en liten böj på stigen gör för hur den uppfattas. En rak stig där man ser vad som händer skapar inte alls samma spänning som en böjd där man helt enkelt måste upptäcka vad som finns bakom hörnet! Dessutom är den lilla böjen helt avgörande för hur själva kompositionen i bilden upplevs som behaglig för ögat. Så gå ut i trädgården och böj dina stigar...