2015/05/06

Städa inte för noggrant!
Väldigt många av Er tror jag tycker det är skönt att städa ur rabatterna på våren så att det ser snyggt och prydligt ut och man får en "ny" känsla av trädgården. Tyvärr är det där ett tillvägagångssätt som inte är så optimalt för växterna och gör att vi på många sätt minskar tillväxten och försämrar växtmiljön för de samma! Jag återkommer med jämna mellanrum till min stora inspirationskälla Piet Oudolf och hans sätt att anlägga perennrabatter och hans tankesätt att optimera växternas växtmiljö. Väldigt lite skötsel görs ju på höst och vinter i hans planteringar och på våren när gräs och fjolårsstjälkar klipps låter man dessa ligga kvar i planteringarna för dels förmultna och ge en naturlig gödning. Samtidigt ger det ett skyddande lager för att ogräs inte skall kunna etablera sig ohämmat som det gör i våra rena rabatter med öppen jord. Jag fortsätter själv att vårrensa i vår privata trädgård men skall verkligen försöka anamma naturens normala beteende vilket ALLTID är bäst för växterna i framtiden. På jobbet får jag se vilken nytta nedklippta perenner gör i "Fyra årstiders park".


Pin It

Inga kommentarer: