2015/08/17

Trädgårdsvandraren


Trädgårdsvandraren 

Haldo Edlund
"Att ge människor råd och tips hur allting förhåller sig är det bästa med mitt jobb."

Många är de av Skånes och Blekinges trädgårdsintresserade som på ett eller annat sett hört eller läst om Haldo Edlund, den nu 87-årige trädgårdskonsulenten och rådgivaren som är boende i Kristianstad och som under 50 år varit anställd inom Hushållningssällskapet i södra regionen. Vid otaliga tillfällen har Haldo via P4 Radio Kristianstad, tidningsreportage, intervjuer, föreläsningar och telefonrådgivning varit en fantastisk hjälp till alla som har haft frågor om allt som rör trädgård. Hans stora nyfikenhet och strävan efter att alltid vara uppdaterad och påläst har givit honom digra kunskaper om trädgårdsplanering, växter och kanske det som ligger honom allra varmast om hjärtat, växtsjukdomar och skadedjur. Men allt har ett slut och under 2015 har Haldo, som under sina sammanlagt 60 år i trädgårdsbranschen givit trädgården en röst och ett ansikte, valt att pensionera sig på allvar och trappat ner med i stort sett all sin konsultation och rådgivning. Haldo Edlund är självklart mer än väl värd sin pensionering men faktum för alla oss trädgårdsälskare är att en epok tyvärr är till ända och han kommer att bli saknad.    


Under försommaren fick dock undertecknad förmånen att få vara med vid den aktivitet där egentligen all hans samlade kunskap har fått komma till uttryck, den sista av Hushållningssällskapets populära trädgårdsvandringar med Haldo som ciceron.

Starten för dessa välbesökta och omtyckta trädgårdsvandringar skedde 1995. Dåvarande chef ville att Haldo skulle öka medlemmarnas kunskap och intresse för trädgårdsodling inom Hushållningssällskapet. Genom att anordna vandringar i olika privatträdgårdar i länet ville man öka engagemanget inte bara för trädgården som en vacker plats utan också öka kunskapen och medvetenheten om olika skadedjur och växtsjukdomar som mer eller mindre är vanliga i alla våra trädgårdar. Detta innebär att Haldo aldrig valt en perfekt exklusiv trädgård som saknar fel och brister för sina trädgårdsvandringar utan gärna ser att det är lite skavanker, sjukdomar och liknande man kan hitta för att på så sätt även kunna ha möjligheten att lära ut trädgårdens skötsel och planering med ett pedagogiskt syfte.


    
Att detta är en viktig funktion med vandringarna är något som Haldo understryker.  – Just att kunna ge människor råd och berätta hur saker och ting förhåller sig, det skulle jag nog säga är det roligaste med att få vara med och leda dessa trädgårdsträffar. 


Så den 1 juni tidigare i år åkte jag till Vittsjö drygt två mil norr om Hässleholm och besökte med ett 40-tal trädgårdsintresserade Kerstin och Leif Thånells vackra trädgård för att följa Haldo runt på hans sista guidning och för att få ta del av hans synpunkter och kunskap om trädgården. Efter en kort informationsstund där Haldo pratade om de allra senaste rönen om nya och gamla växtsjukdomar och vad man bör tänka på vid t.ex. växtköp så tog han och värdinnan Kerstin oss runt i trädgården under en och en halv timme för att skärskåda eventuella skador eller sjukdomar men även berätta om växtnamn och ge handfasta tips om plantering och planering av trädgårdar.  Kerstin och Leifs trädgård är vackert beläget i centrum av byn på en liten höjd precis vid stranden av Vittsjön med blandskog och blåbärsris runt tomten. Vackra gräsytor och fantastiska rabatter omgärdar det charmiga gula trähuset med sitt valmade tak. Med skogen in på knuten trivs rhododendronbuskarna förträffligt och många av rabatterna ligger i hel och halvskugga och är frodiga med olika sorters hosta, ormbunkar och andra skuggälskande växter. 

Trädgårdens primadonna vid tidpunkten, en japansk olvonbuske (bilden till vänster), fick stor uppmärksamhet och lovordades högt av både Haldo och medlemmarna när gruppen stannade till för att beundra den.

Kerstin och Leifs trädgård var, om man ser det ur pedagogisk synpunkt, inte optimal då det vid besöket inte fanns nämnvärda angrepp av varken skadedjur eller växtsjukdomar. Men Haldo gav ändå under vandringen tips och information om vilka problem som skulle kunna finnas på olika växter och träd. Avsaknaden av skavanker spelade därför inte så stor roll just vid denna vandring. I paret Thånells trädgård gick vi därför mest runt och njöt av allt det vackra och det var ju inget som någon av oss hade invändningar emot. När jag vid den sedvanliga koppen kaffe efter vandringen fick en pratstund med trädgårdens ägarinna och värdinna Kerstin var hon glad och tacksam för besöket.  – Jag har inte träffat Haldo tidigare men läst hans artiklar och hört mycket om honom och det var väldigt inspirerande och givande att han kom på besök till just vår trädgård. Det är en fantastisk man och man märker verkligen vilken kunskap och engagemang han har skaffat sig under årens lopp.

    

Efter 20 år och drygt 100 trädgårdar så blev det alltså paret Thånells trädgård i Vittsjö som blev den
sista vandringen för konsulent Haldo Edlund i Hushållningssällskapets tjänst. Den sista av trädgårdsvandringar som varit en populär och viktig del av Hushållningssällskapets trädgårdsgren och för medlemmarna. Haldos vandringar i sällskapets regi som trädgårdsrådgivare och konsulent må vara över men han kommer absolut inte sluta att besöka trädgårdar, men från och med nu kommer han göra det som alla vi andra, som en vanlig trädgårdsvandrare.

Pin It

Inga kommentarer: