2012/08/22

Hälsoträdgården - Tivoli-parken Kristianstad

Kristianstad har fått en egen hälsoträdgård.

Våren 2012 påbörjades arbetet med att anlägga en hälsoträdgård i Kristianstads stadspark Tivoliparken. Men långt tidigare än projektet handgripligen drog igång har det under hel del år funnits tankar och politiska önskemål om en park för rekreation och rehabilitering inom kommunen. Bland annat fanns en motion inlämnad från miljöpartiets Anita Zieme om önskemål om en terapiträdgård i Kristianstad. Men ursprungsfröet  bakom projektets idé, gällande en Hälsoträdgård i Tivoliparken, kom av Anders Persson, Trädgårdsdesigner i Kristianstad. Anders hade från början en vision om en plats för alla att mötas och njuta av trädgårdens innehåll. men det var först när han kom i kontakt med en student på SLU i Alnarp som konkreta saker började hända. När Carolina Aouseus som hon heter skulle starta sitt examensarbete på SLU Alnarps Landskapsarkitekt- linje passade ämnet perfekt för henne att fördjupa sig i då hon är boende i Kristianstad. Då ämnet med hälsoträdgårdar är något som även jag är väldigt intresserad av och det faktum att Carolina numera jobbar på samma bostadsbolag som mig så tog jag chansen att intervjua henne lite närmare om detta nya spännande projekt!Carolina Aouseus född i Åtvidaberg, Östergötland, har man och 5 årig son, hund och hus i Öllsjö strax utanför Kristianstad. I yngre ålder jobbade hon med försäljning inom gardencenter och blomsteraffär och hade  även mindre jobb som trädgårdsmästare och gillade tidigt att få  jord under naglarna!Hennes erfarenhet av fem somrar på golfklubb uppe i Östergötland med övrig banskötsel men med fokus på att restaurera ett igenvuxet arboretum (arboretum ritat av Rudolf Abelin, Adelsnäs Trädgårdsskola i Åtvidaberg) vilket i sin tur ledde till arrangerade rundvandringar och växtförteckningar.
Som Landskapsarkitekt har hon jobbat såväl kommunalt som privat, designat och projekterat allt från den lilla rabatten framför kommunhus till större sammanhang som Folkets Park, Rehabiliteringsträdgård, fritidsområde i naturmark, infartsvägar till kommuner, bostadsgårdar etc. Utmaningen i hennes arbete som landskapsarkitekt har varit  att titta på vad som är starkt för platsen vad man bör ta hänsyn till, forma efter. Hennes pappa sa alltid till henne att ”vem som helst kan förändra men alla kan inte förädla” det är något hon  har haft med sig  under hennes yrkesverksamma liv.Just nu ligger dock jobbet som landskapsarkitekt på is då hon numera jobbar som Områdesansvarig på AB Kristianstadsbyggens Norra område, Kristianstads kommunala bostadsbolag, ett jobb lite annorlunda än landskapsarkitektens vardag. 

-Detta jobb ger mig utmaningar och mer erfarenhet i boendemiljö som helhet allt från den lilla skruven till större skötselområde med fokus på professionell relation med boende, arbetskollegor och bostasdsbolaget ABK i helhet. Men jag har inte helt släppt projektet i Tivoliparken där jag agerar konsult vid behov, de verksamma har fortfarande kontakt med mig vilket är otroligt roligt! Var nu senast i juni på plats och diskuterade idéer kring ”hängande trädgård”, ”smycke av blommor” i vattnet/Helge Å och vidare design på Hälsoträdgårdens utveckling. Ska nu inom kort även träffa  den som är verksamhetsansvarig i Hälsoträdgården för att  få en närmare kontakt och utveckla samarbetet för Hälsoträdgårdens framtid. 

Berätta hur blev du engagerad med projektet med  Hälsoträdgården?
-Med ödmjukhet vill jag nämna att jag var en del av kärnan till att Hälsoträdgården kom igång, 2009 träffade jag Anders Persson, trädgårdsdesigner i Kristianstad, som delgav en vision; vision om en terapiträdgård i Tivoliparken, Kristianstad. Han luftade iden med mig och hade inte tiden till att starta något själv så jag fick med hans godtycke använda visionen i ett examensarbete och det var så det startade för mig. Jag kände ett brinnande engagemang att få chansen att påverka och ge ”kristianstadsbon” något som inte funnits i kommunen sen tidigare, nu fanns möjligheten och chansen - jag tog den.Berätta mer om processen från första kontakt till första spadtag.

-En lång process som är svår att förklara kortfattat.Det har varit många möten, redovisningar, information på mässor etc för att kicka det hela till verklighet!
Första pennstrecket i pappret startade med att jag ritade tre visionsskisser med samtida dialog med Anders (se bild ovan). Skisserna lades fram till kommunen för att så ett första frö. Efter detta drog det stora jobbet igång, 1 år av blod svett o tårar. Under examensarbetets process gjorde jag analyser på projektplatsen och undersökte de förutsättningar som fanns. Efter ett tag upptäckte jag en terapiträdgård  inte hade fungerat på projektplatsen utan fick  planera en Hälsoträdgård som kan skräddarsys efter de förutsättningar och möjligheter som finns. En terapiträdgård hade inte fungerat i sammanhanget för Tivoliparken då parken är en plats för alla och jag ville inte avskärma denna platsen utan fortsätta med möjlighet om att alla ska kunna ta del av trädgården precis som med resten av parken. Valet blev då istället en hälsoträdgård som var öppen för alla med restorativ upplevelse med terapeutisk inriktning. Examensarbete blev en språngbräda för att processen skulle fortgå. Under slutet av examensarbete tog jag kontakt med miljöpartiets Anita Zieme och påtalade att jag satt på ett material som kunde koppla an hennes motion om en terapiträdgård i Kristianstad, hon nappade vilket var viktigt för fortsatt process. 

Ett ankare på Kristianstads kommun har även stadsträdgårdsmästaren Daniel Ottosson varit, han var en av de som gillade Carolinas förslag och tog det under sina vingar för att koppla in kommunens engagemang i det hela. Han tog det hela till projekteringsläget våren 2011 genom att projektanställa Carolina under ett par månader, under den perioden samordnade hon en dialog med en arbetsgrupp som bestod av en konstnär, en pensioner, en verksamhetsledare, en aktiv inom trädgårdsföreningen för att nämna några. Gruppen var en viktig del av processen då de fick chansen att påverka Hälsoträdgårdens innehåll för den upplevelse dessa olika målgrupper sökte.  

 Efter projekteringen var det fortsatt väntan på att det skulle lyftas upp i kommunfullmäktige och till senhösten 2011 stod det klart med budget och klartecken om att sätta spaden i backen våren 2012!  

Vad har inspirerat dig i utformningen av hälsoträdgården?

En stor inspiration för mig var projektplatsens starka delar som nära kontakt med vattnet (Helge Å), omfamnad av Tivoliparkens karaktär samt otroliga läge mitt i staden och Kristianstads centrum; bättre läge får man leta efter, otroligt roligt att forma en design som kunde samspela med de förutsättningar som fanns. Det som Kristianstads kommun bjuder på så som Vattenriket, Naturum , centrum, Tivoliparken och rekreationsområden; är ett brett utbud av upplevelse i som nu kompletterades med något som inte funnits sen tidigare i staden och vips så ökar utbudet!

Vad  dina tankar bakom  projektet?

-En idé var även att skapa en starkare koppling mellan det som finns lokalproducerat med allt från mat till kristall från Glashyttan i Åhus. Ett slags reklamblad för turism etc. som besöker centrum och kan se vad som erbjuds lokalt förankrat, jag tror på att det är viktigt att framhäva det starka som finns och låta det synas och locka.

  
  "Jag ser gärna vidare visioner, detta kan skapa ringar på 
vattnet vilket kan ge fler utspridda ”dotter trädgårdar” med tema ”Hälsa” och då med ”moderträdgården” i Tivoliparken som nav….möjligheterna ökar då för att skapa mer efter de behov som kan finnas så som en terapiträdgård var tänkt från första början."


Den ursprungliga idéen som ditt examensarbete handlade om har ju förändrats nu när spaden har satts i marken, hur ser du på det?.

-En tydlig skillnad/ändring från mitt förslag från början var att man från kommunens sida valde att inte använda hela ytan som jag lagt fram som förslag utan valde att halvera den vilket genast ökade utmaningen få med allt som behövs för att det ska kunna få kallas för en Hälsoträdgård. I ärlighetens namn blev jag besviken på kommunens val, det innebar genast större utmaning och svårighet, att ”klämma” in de delar som behövs på en halverad yta ökar trycket på en bra design som löser det hela.
Själva Hälsoträdgårdens syfte ”för alla” har bibehållits, dock utan att trampa någon på tårna så ser jag personligen gärna att det inte blir en trädgård för enstaka verksamheter utan att det ska finnas utrymme för spontanitet och inbjudande att alla kan få känna sig delaktiga oavsett vad man har för agenda.Man skall heller inte glömma ”den vanliga kristianstadbon” som söker efter inspiration och något unikt! En komplettering till det som finns i dag, Parkens innehåll, Vattenriket, rekreationsområden etc., skapa något som inte finns sedan tidigare i Kristianstad.
Nu när jag var på besök i juni för att diskutera vidare utformning så upptäckte jag att vissa delar har ändrats på. Detta medför både positiva och negativa aspekter. Innan jag lämnade kommunen och styrgruppen önskade jag att man lade fram en kvalitetsbeskrivning/plan som en grund för Hälsoträdgården som ett säkerhetsställande av att Hälsoträdgården ska innehålla vissa grundstenar för att falla i begreppet Hälsoträdgård, ingen vanlig utemiljö med andra ord utan skapad efter angivna restriktioner. I nuläget visar vissa inslag i utemiljön att man utökat aktiva rum vilket drar med sig att man tagit i anspråk ytor för vilo/mellan rum. Så i nuläget har det som kallats pelarsalen och tempelgården, rum för vila och återhämtning,  halverats i storlek för en större barnträdgård. Positivt att barnen får mer yta dock negativt då man tappar upplevelse i de andra rummen som liksåväl är viktiga för att ge den gemensamma helheten för en Hälsoträdgård.  Bara för att en ritning visar en plan så är det inte skrivet i sten då det ibland kan vara mer spännande att låta nya idéer eller andra förutsättningar spela in och forma för att behålla det hela stimulerande. MEN det betyder inte att man får tappa grundkonceptet.
Vad har varit svårast med jobbet med hälsoträdgården

Att hålla alla intressen och önskningar inom den ram och förutsättning som finns. Det har varit många intressenter och ideellt engagerade människor som brinner för sådana projekt vilket är underbart MEN kan dock bli för många kockar i samma soppa, därav viktigt att hålla hårt i den tråd som är lagd. Alla jobbar på olika sätt och har olika erfarenheter och ambitioner så länge man bara kommer fram till det kvalitetsgivande resultatet så är resan dit inte lika bestämd.

Vad kunde gjorts annorlunda?


-Utökat området som det var tänkt från början, är rädd för att det blir för mkt intryck på för liten yta, vilket kan förta gränserna mellan de olika rummen. Samt att i tidigt skede fastställt en kvalitetsplan för vad Hälsoträdgården MÅSTE/BÖR innehålla för att få kallas en Hälsoträdgård. Att inte engagera sig för mycket i verksamheten utan även ha fokus på  miljön och utveckling, så man inte tappar Hälsoträdgårdens fysiska miljö och känsla.
Du jobbar nu inom fastighetsförvaltning, hur tar du med dig din utbildning i ditt nuvarande jobb.

-Jag har fått ett analyserande tänk inom min utbildning som jag kan tillämpa på mycket att se till hur människan agerar i olika vistelsemiljöer till vad som behövs för att stimulera och skapa trygghet och tolerans.
Jag tänker ofta i helhet gällande boendemiljö, vad finns i dag, vad fungerar, vad kan göras annorlunda, vad kan vi göra för att bli mer effektiva i skötsel av olika miljöer etc. men samtidigt inte tappa den positiva stimulerande upplevelsen som behövs.

Varför satsar du inte på att jobba som landskapsarkitekt.


Det är inte alltid man har valet för vad som exakt man vill jobba med idag, jag tog chansen att utöka min kunskap inom boendemiljön som helhet och såg det som en ny utmaning. Vad framtiden har att erbjuda vet jag inte men känner hela tiden ett behov att lära och utvecklas för att kunna gå vidare, någon ”grön” koppling kommer jag nog alltid att syssla med sen får vi se vad för utmaningar som visar sig. För närvarande är Hälsoträdgården tillräckligt stimulans för min ”gröna ådra”. Har även en del ”gröna” projekt inom jobbet idag allt från en mindre perennarabatt, till planering av park kullar med buskage, dammar etc.


Vill du lägga till något annat skoj, spännande, tråkigt, inspirerande, nördiga fakta etc så feel free!

Kan bara nämna ordet; Kontrast, att ha ett tänk med kontrastverkan i det mesta som har med planering att göra ger ett bra resultat, exempelvis om du har en rabatt som ska planeras; fundera i kontraster mellan bladform, färg, struktur etc, sirliga blad möter tjocka stor blad, samma tänk i större sammanhang med planering av olika rum, runt möter rakt, och till sist….kontraster kan även tänkas i upplevelser; ljust rum möter en dunkelt mystiskt rum…spännande! Tänk till med kontraster i upplevelser. Ett enkelt stödord som hjälper en bra bit på vägen för en god design som ger en bra grund att jobba vidare med….!!

Projekt Hälsoträdgården har verkligen gett mersmak och kan man komma på ngt nytt innovativt som Kristianstad kommun kan kompletteras med så hänger jag gärna på….vem vet det kanske dyker upp något nytt förr eller senare!


Jag tackar Carolina Aouseus för svaren och hoppas att ni tar en tur förbi Hälsoträdgården i Tivoliparken i Kristianstad under kommande år när den är fädig och fått växa till sig. Redan i år har köksträdgården kommit igång bra men upplevs lite stökig i och med att allt är under uppbyggnad. Den tidigare perenn-och rosenpark som funnits är än så länge kvar och kommer att bli en del i detta nya projektet som jag tror kommer bli en fantastisk tillgång till staden!


3 kommentarer:

Cika sa...

Så spännande! Och så rofyllt och vackert det ser ut!
Ett koncept som verkligen ligger i tiden.
/Cika

Gardens at Waters East sa...

I like what you are doing. More power to you. Jack

Frida sa...

Hälsoträdgården är ett toppenprojekt, jag bor i Kstad så går dit och kikar ibland och är glad att den finns, hoppas den får utvecklas i många år framöver!
mvh Frida