Kontakt

Mitt foto

Vi som har MOSSA Trädgård & Design heter Jens Svensson och Malin Hjelm. Kontakta oss om ni vill ha hjälp med trädgårdsskötsel, planering och trädgårdsdesign eller bara inspiration för en mindre del i trädgården. 

2011/06/06

Öland - 4 juni 2011.

I helgen gjordes ett dagsbesök på norra Öland. Min kusin och hans sambo hade vernissage och öppning av ett konstgalleri i Löttorp som vi besökte. Men vi hann även med lite naturupplevelser under dagen. Bland annat gjorde vi ett stopp längst uppe i norr på Öland i Trollskogen där bland annat vraket efter skonaren Swiks ligger och får vacker patina sedan 1926. Den sju man starka finska besättningen överlevde genom att ta sig i land med livbåt.

Text hämtad från Wikipedia:

"Närmast stranden på den exponerade östra sidan står tallar, ofta mycket gamla, som fått sina förvridna former av vindens påverkan. Här förekommer också delvis lavklädda klapperstensfält. De inre delarna av området täcks av en örtrik barrblandskog med upp till 200 år gammal tall och insprängda vidkronade ekar. Insprängda i tallskogen växer också gamla grova ekar. Dessa är en rest av de öppna, betespräglade skogar som tidigare fanns i Bödaskogarna. Ännu idag betar nötkreatur här vilket gör att skogen får behålla sin "luckiga" och artrika karaktär. Västra stranden, mot Grankullaviken, är till största delen öppen med betade strandängar."
Vackra stenar och Saltarv vid Trollskogen

"De gamla ekarna och tallarna utgör livsutrymme för såväl insekter som svampar, lavar och mossor. Här finns också en mycket rik flora med många hotade och ovanliga arter. Flera arter som till exempel ädelkronlav, vedspik och kort parasitspik är mycket sällsynta på Öland. Av de mera ovanliga kärlväxterna som finns i Trollskogen kan nämnas taggkörvel, ryl och baltisk malört."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

På väg ner mot Löttorp igen så gjorde vi ett snabbstopp vid Neptuni åkrar. Blåeld som växer i stora mängder här var ännu inte utslagna. Däremot fanns gott om Ölandssten! Vackert med naturliga terasser av den idag av många bespottade röda Ölandsstenen. Här är den vacker i sitt rätta element.


På bilden till höger här ovan ser ni Strandkål (Crambe maritima) som faktiskt numera är relativt sällsynt  i Sverige. Läs mer om den här på den utmärkta sajten "Den virituella floran" . Vi smakade även på vildpersilja som inte alls var så god som den kultiverade men ändå med tydlig smak av persilja.


På kanten ner mot havet stod många Oxelträd i full blom och bidrog till prakten. Ett tips om ni åker till Öland och endast brukar stanna i Borgholm som vanligt. Ta er tid under en dag eller en halv och fortsätt upp till norra udden och njut av fantstisk natur!

Inga kommentarer: