2015/09/04

Kungliga Patriotiska Sällskapets trädgårdsmedaljerBild från riksförbundet Svensk Trädgårds hemsida

Traditionsenligt delas Kungl. Patriotiska Sällskapets medaljer ”för förtjänster om trädgårdsodling och biodling” ut under Riksförbundet Svensk Trädgårds Sommarmöte. I år hölls sommarmötet 14-16 augusti i Avesta och arrangerades av Södra Dalarnas Trädgårdsförening, som även firar 10-års jubileum.

Trädgårdskonsulent Haldo Edlund 87 år, som jag skrev om i ett inlägg nyligen, var en av tre som tilldelades årets medaljer men kunde tyvärr inte delta vid prisutdelningen. De övriga av 2015 års trädgårdsmedaljer tilldelas pomolog Olle Ridelius, Smedjebacken och hortonom Nils Andersen, Höganäs. 
Från vänster i bild Riksförbundet Svensk Trädgårds styrelseordförande Åke Truedsson, medaljörerna Olle Ridelius och Nils Andersen, samt förbundsdirektör Inger Ekrem. Medaljör Haldo Edlund är ej med på bild då han inte kunde närvara vid medaljutdelningen. Bild: hämtad från Riksförbundet Svensk Trädgård.
Motiveringarna lyder


Kungliga Patriotiska Sällskapets trädgårdsmedalj tilldelas pomolog Olle Ridelius, Smedjebacken, som genom sina insatser att sedan 1980-talet aktivt leta upp och samla äldre äppelsorter i Dalarna, bidragit stort till att rädda många unika och gamla sorter, som t ex Tunaäpplet i Islingby. Olle var ordförande i Sveriges Pomologiska Sällskap 2008-2011 och brinner för bevarandet av gamla genuina sorter som sedan länge varit försvunna ur plantskolornas sortiment. Genom sina gärningar som lärare på Vassbo trädgårdsskola i Falun har han bidragit till att inspirera och sprida sitt kunnande till nya generationers äppelodlare.
Kungliga Patriotiska Sällskapets trädgårdsmedalj tilldelas hortonom Nils Andersen, Höganäs, för att han i över 25 år varit den mest drivande personen inom svensk plantskolenäring med förtroendeuppdrag på alla nivåer inom GRO, Gröna näringens riksorganisation / LRF, Lantbrukarnas riksförbund. Han har även fått erkännande internationellt genom samarbeten som ENA, European Nursery Association, där han bl a arbetat med växters namnsättning. Nils har varit en viktig kugge och ett stort stöd i arbetet med SKUD, Svensk Kulturväxtdatabas, och det var under Nils ledning som det framgångsrika E-systemet implementerades och etablerades. Parallellt med detta arbete har Nils byggt upp ett imponerande plantskoleföretag Splendor Plant AB med ca 70 helårsanställda.
Kungliga Patriotiska Sällskapets trädgårdsmedalj tilldelas trädgårdskonsulent Haldo Edlund, Kristianstad, för hans omfattande gärningar som trädgårdskonsulent i över 65 år. Haldo har sedan 60-talet arbetat som odlingskonsulent på länsstyrelsen både i Skåne och Blekinge län. Han har efter pension fortsatt arbeta aktivt som rådgivare och kunskapsförmedlare genom egen konsultverksamhet men även som anställd på Hushållningssällskapet i Kristianstad. Känd som en mycket handlingskraftig och positiv förespråkare för trädgård har han i sitt namn inrättat en fond hos Hushållningssällskapet med ändamål att stödja ungdomar från länet för högre studier inom trädgårdsområdet.

  Pin ItInga kommentarer: