Kontakt

Mitt foto

Vi som har MOSSA Trädgård & Design heter Jens Svensson och Malin Hjelm. Kontakta oss om ni vill ha hjälp med trädgårdsskötsel, planering och trädgårdsdesign eller bara inspiration för en mindre del i trädgården. 

2011/05/28

Seved - Studiebesök Malmö

Det var här det började. Utanför en samlingslokal i området Seved i centrala Malmö. En invandrarförening ville engagera ungdomarna i området och frågade fastighetsägaren MKB om man inte kunde få använda en tråkig sliten grönyta ut mot gatan för ett projekt som handlade om att odla grönsaker. MKB ställde sig till en början väldigt frågande och tveksamma till intiativet då det kändes helt fel att börja odla på "fel sida" av fastigheten, alla rabatter och odlingar brukar ju finnas inne på gårdarna.

Efter en tid tänkte man om och lät fräsa upp det lilla som fanns kvar av gräsmattan och man hjälpte till att tillföra ekologisk matjord och gav projektet en liten chans att överleva, men dock det var en chans. I området Seved finns det annars inte så mycket chanser att ta tillvara då det i en undersökning 2008 bland bostadsbolagen i Sverige hamnade sist i fråga om hur de boende i området kände trygghet och hur man upplevde säkerheten. Googlar man Seved så får man träffar som nästan uteslutande handlar om de problem som finns i området och vad det kan bero på. När projektet med att få unga i området att odla egna grönsaker startade så lyckades man helt plötsligt hitta något som förenade de flesta olika etnisiteter och kulturer som bodde i området. Det som började med barnens enkla odlingar spred sig i området och alltfler ville göra samma sak på sina egna gårdar. MKB fattade snabbt potentialen i verksamheten och stöttade med plantor, mer jord och fler pallkragar till att odla i.


Många boende i området började på allvar engagera sig och Malmö Stad gav även stöd till projektledare för att skapa även kunna skapa ett större engagemang bland alla fastighetsägare inom området, vilket visade sig vara svårt då det finns närmare 40 stycken olika fastighetsägare. På bilden ovan ser ni den första gårdsodlingen som startade förra året där man odlar allehanda grönsaker. Unga som gamla hjälps åt att så, plantera, sköta om och slutligen skörda tillsammans. Man ordnar olika fester under året och säsongen avslutas med en större skördefest på hösten. Många är nyfikna på odlingarna och även en del av t ex missbrukare och gängmedlemmar i området har börjat engagera sig i gemenskapen och har tagits emot med öppna armar och på så sätt ser man till att odlingarna får vara ifred samtidigt som kommunikationen mellan olika samhällsgrupper nu börjar ge resultat i området. På bara tre år har nu procenten boende som nu känner sig mer säkra i området ökat från 40% till 70 %.

Det finns ju en skröna som menar att det finns invandrarfamiljer som har brutit upp parketten i sitt vardagsrum för att odla potatis. I Seved är det självklart inte detta som händer, men nästan. i anslutning till en av miljöstationerna har MKB hjälpt till att plöja upp en grönyta, tillföra ekologisk jord och potatisen kommer att kunna skördas till midsommar. Mitt i bostadsområdet och i direkt närhet till centrala Malmö finns alltså ett riktigt litet fält med potatis, hur häftigt som helst!


Möllevången som ligger ett stenkast från Seved var för 10 år sedan i ungefär samma situation som Seved är idag med stora sociala problem och inom boendet. I Möllevången har krog- och restauranglivet skapat nya förutsättningar och kulturlivet blomstrar och drar till sig människor från mer välställda samhällskikt. Det som en gång var "slum" har nu blivit "hippt". Den snabba framgången med att tackla de sociala problemen i Seved börjar nu även göra denna stadsdel till ett mer attraktivt område. Många inom, framför allt, miljörörelsen och kulturen börjar flytta in till området då man ser en chans att få vara med om något som är nytt och från början. Området ger en chans till att få vara med och påverka och förändra och skapa något hållbart inom miljösynpunkt då odlingsprojektet sker med ett helt ekologiskt tänkande Denna inflyttning av "kulturelit" och miljöengagerade ses inte odelat positivt av de boende i området. Man ser en "fara" med att detta så småningom kommer att leda till höjda hyror och att det i sin tur kan innebära att man blir tvungen att flytta från området då man inte längre kanske får råd att bo kvar. Läs mer om fenomenet i en artikel i Sydsvenskan här.

Om detta blir fallet eller ej återstår att se. Men faktum är att alla engagerade i projektet gör ett fantastiskt arbete och detta genom att odla grönsaker! Förhoppningsvis kan man förvalta denna gröna våg och att detta kan ge området en egen identitet och sammanhållning som gör att dom boende kan känna sig stolta över att verkligen ha åstadkommit skillnad. En stor skillnad i ett område som för bara tre-fyra år sedan ansågs vara ett av Sveriges mest otrygga områden.

1 kommentar:

Michael B. Gordon sa...

Jens,
What an encouraging post. I work in public spaces in my town in New Hampshire, USA. We don't grow crops but I do believe that well-maintained and beautiful green spaces increase the quality of life and decrease crime. I've heard it said that gardening is the great equalizer of social strata and I agree.