2012/03/06

Husqvarna Global Garden Report 2012


Tyvärr kan jag inte komma till Stockholm där årets Husqvarna Global Garden Report presenteras nästa vecka. Ett antal experter kommer att hålla föredrag med rapporten som underlag. Det är alltid intressant vad som står i rapporten och förra årets inriktning var ju extra intressant för mig bland annat som håller på med design och skötsel av trädgårdar. Årets rapport tar upp urbanisering och vikten av parker och grönytor i dagens städer och vilken roll dessa andningshål har. Med Sölvesborgs nya bostadsområde Ljungaviken som ett klart lysande exempel där man verkligen utgår från naturen och anpassar bebyggelsen och nya bostadområden efter naturens förutsättningar så är det ett lika intressant och högaktuellt ämne att ta på allvar som förra årets faktum att en fin trädgård är en investering i din fastighet. Årets rapport visar att inflyttningar av nya företag och invånare till städer där naturen är en stor del i strukturen har blivit en "unique sellingpoint".

Här kan ni läsa den fullständiga rapporten. "Husqvarna Global Garden Report 2012"

1 kommentar:

TrädgårdsPrinsessan - Annika sa...

Oh, så bra, den måste jag kika i. Tack för länken!
/Annika