2014/09/09

Perenner på Enköpingska dag 1.

Blodormrot

Så, en fullmatad dag 1 till enda. Förmiddagen gick i ett rasande tempo då föreläsningar av Tomas Lindvall (Stadsträdgårdsmästare) och Stefan Mattson (f.d Stadsträdgårdsmästare) avverkades då framför allt Enköping kommuns parkenhet och dess verksamhet gicks igenom. En lika rasande snabb summering kan bli att det är verkligen stora skillnader mellan kommuner hur parkförvaltning prioriteras framför allt i form av lönebudget. Enköping är ungefär dubbelt så stort till antal kommuninvånare men antal personal, inklusive säsongsarbetare, under växtsäsongen är tre gånger så många som för oss i Sölvesborg. Budget för inköp av plantor och växter hann vi inte ens beröra. Men känslan är att Enköping, som har en över trettioårig historia av att satsa på stadens och kransorternas parker och grönytor, har en bred förankrad vision bland förtroendevalda politiker i kommunfullmäktige och att det också speglar viljan och den ekonomiska förmågan att verkligen investera i att göra Enköping till en grön och attraktiv kommun att bo i.


Skolparken med bl a azalea, blodormrot, hakonegräs
Nåväl, i Sölvesborg börjar det kännas som att det även bland våra politiker finns en vilja att satsa, bland annat har vi ju en kommunslogan som är "Sölvesborg - av naturliga skäl".

Efter den intensiva och något ofullständiga inledningen kom vi in på det som utbildningen ju egentligen handlar om, kommunens fantastiska parker och framför allt satsningen på perenner. Holländske superstjärnan bland landskapsarkitekter, Piet Oudoulf, genomsyrar i stort sett alla av stadens planteringar. Då framför allt genom flaggskeppet "Drömparken" som faktiskt var hans första offentliga parkanläggning, men även mindre parker, rondeller och rabatter har mer än ett kryddmått av denne gigants magiska ingredienser, och det är som man säger, helt i min smak!

Möjligheter och strategier, gestaltning, komposition, anläggning och skötsel och underhåll av perennrabatter var det som gicks igenom resten av förmiddagen. Allt i ett rasande tempo och jag kände återigen att det skulle behövas mer tid för att lyckas ta in allt. Morgondagen kommer dock att förhoppningsvis innebära att det som lyckats hitta in och fastna landar och det som kräver följdfrågor fortfarande finns kvar óch att dom frågorna kommer fram under fältbesöken.

Nuvarande Stadsträdgårdmästare Tomas Lindvall och legendariske f.d Stadsträdgårdsmästaren Stefan Mattson (rutig skjorta)Efter lunchen gavs en kort försmak på morgondagens vandring i stadens parker. I nära anslutning till konferenslokalen ligger Skolparken som är en normal trädbaserad park och med en mindre del med inslag av barrväxter och azaleapark. Där visade man bland annat blodormrot och marktäckaren waldsteinia som planterats på matta, dvs sjok som färdigt gräs ungefär, som sedan planteras och med rätt skötsel direkt ger ett tätväxande och färdigt resultat. Tre gånger så dyrt som att köpa separata plantor men ingen större kostnad i skötsel väger upp stor del av skillnaden.

 

Resten av dagen var sedan en föreläsning där man visade bilder och beskrev möjligheterna med kommunens basperenner som används i stor utsträckning i de olika parkerna. Basperenner menar man är de växter och blommor som visat sig fungera bättre än andra och man vet blir bra i gestaltningar. Nyttigt och inspirerande att se dom enskilt men framför allt med andra växter och i kombinationer. 
Fantastiskt hakonegräs 'macra'
En favorit första dagen blev hakonegräs som på bilden ovan är inne på sin tredje säsong i en relativt ny rabatt i skolparken med stort inslag av barrväxter, som är betydligt mindre favoriter hos undertecknad!Under dagens vandring visade man också att längs denna lindallé har man rivit upp asfalt för anlägga ängsblommor i bäddarna. Spännande att se det centralt i en stad och hoppas det blir så bra som det låter.

Nu ser jag fram emot morgondagen och stads- och parkvandringen och japp...Drömparken!

Pin It

1 kommentar:

Gardens at Waters East sa...

Your city is on the right track - congratulations! Nice to see it being "natural" with all the plantings. Glad to visit today. Jack