2014/09/14

"Perenner på Enköpingska" dag 2 / del 2
Parkförvaltningen i Enköping har en klar vision som är väl förankrad i kommunfullmäktige vilket gör deras arbete så mycket lättare. Inom förvaltningen känner man politikernas stöd och det ger en trygghet och vilja att ständigt utveckla stadens gröna områden. En av satsningarna har varit att utveckla samarbetet med föreningar, organisationer och företag i närregionen. I en större park/grönområde har man längs en kanal upplåtit en mängd ytor på cirka 10 X 10 meter där dessa aktörer fått plantera och i de flesta fall sköta om idéträdgårdar. De flesta är perennplanteringar men det finns även inslag av sommarblommor och rena köksträdgårdar. Bland annat har en fransk restaurang i staden en yta där man planterar "franska örter" som personalen själva kommer ner och skördar vid behov och använder i restaurangens meny. En skola i närheten har en yta till förfogande, trädgårdsföreningen en annan. Den trädgårdsmästarutbildning som finns i kommunen använder 4-5 ytor till de elever som gör examensarbete. Årets tema var sagor vilket gav väldigt varierande uttryck och karaktär.

Tematrädgård från studenter ovan "John Bauer", nedan Ali Baba och 40 rövarna"


Ett material som jag personligen älskar och som fanns representerat i stor utsträckning i parkerna är cortenstål med sin rostfärg. Mycket kantavskiljare var av detta material och även som här nedan i Blombergs park som rumsindelare och stöd för klätterväxter.
Piet Oudolf och Stefan Mattson har satt en stark prägel på stadens parker men även Sveriges kanske mest kända nu levande landskapsarkitekt och designer Ulf Nordfjell finns representerad på ett antal ställen. Vid tågstationen har relativt nyligen busstorgets omgivningar restaurerats och uppdaterats. Den något äldre väntplatsen(bild nedan)och en större perennplantering framför stationsbyggnaden med fantastiska ytor med vit rudbeckia (eller solhatt som det nu skall heta) och olika prydnadsgräs är designat av just denne gigant Nordfjell.

Inga kommentarer: